Partenaires

-Assurance Aro

-Assurance Ny Havana

-Projet Jeune Leader

-Entreprendre A Madagascar

-ONG Haona Soa

-Fédération SAHY

-CDDT Artisanat

-APPAFI

-ONG Ny Tanintsika

-CFR Andriamboasary

-Madaranch

-FCE

-Rofama

-SOAMAF

-ORTF

-EFOI Fianar

-FOFIFA

-CCI Fianarantsoa